Blog Image

Djuren och livet

Om bloggen

I denna blogg skriver och delar jag med mig av kunskap, tips och åsikter, lite mer runt omkring djuren, mig och mitt liv på ett friare och mer personligt sätt. Gillar du djur så är detta helt klart en blogg för dig!

Välkommen hit! :)

Marsvin och kanin

Djurvård, Kanin, Marsvin Posted on Sun, August 26, 2018 20:52:20

Att hålla kanin och marsvin kan ju vara en bra idé, då kan man ju ha båda djurslagen utan att de tar upp så stor yta och de äter ju ändå samma saker. Supersmart idé – eller?

I själva verket finns det 3 mycket viktiga anledningar till varför det INTE är en bra idé att hålla kaniner och marsvin ihop. Vissa menar att man inte ens bör hålla dessa arter i samma rum/utrymme…

1. För det första så är kaniner och marsvin helt olika arter. Marsvinet tillhör gnagare och kaninen räknas som ett hardjur, vars matsmältningssystem är mest jämförbar med hästens! Att de tillhör olika arter innebär också att de “talar olika språk”. Därför har de inte så stort utbyte med varandra och mår helt klart bäst ihop med en kompis av sin egen art.

2. För det andra så förekommer det en väsentlig skaderisk i och med att kaniner tillåts gå ihop med marsvin. Kaniner har kraftiga bakben och kan faktiskt sparka och skada marsvinet. Om man dessutom har begränsat med resurser i buren, t.ex. ett gömställe eller en matskål med pellets så bäddar detta för extra konflikter.

3. För det tredje så kan faktiskt marsvinet bli sjukt av att bo ihop med en kanin. Kaniner kan naturligt ha en bakterie (Bordetella bronchiseptica) i sina luftvägar som orsakar lunginflammation hos marsvin. Har man otur och kanske inte heller upptäcker symptomen i tid så kan marsvinet avlida till följd.

Så kort sagt är kaniner och marsvin tillsammans en dålig idé. Både individerna och arterna vinner på att hållas med en artfrände.Kaninvälfärd

Kanin Posted on Thu, March 09, 2017 10:28:41

I helgen var jag på en trevlig två-dagars-kurs i Uppsala om kaniner. Föreläsningarna handlade om kaniners signaler och kroppsspråk, tips och råd om träning, djurskydd och lagstiftning för kaniner, kaniners mag-tarmsystem samt tänder och vanliga sjukdomar och symptom.

Att kunna läsa av kaniners kroppspråk är betydligt svårare än att läsa av t.ex. en hund eller en katt. Kaniner använder t.ex. inte ljud (vokalisering) i samma utsträckning. De har inte heller en lång svans att vifta med plus att de är bytesdjur så de visar ogärna smärta. Veterinären som föreläste, Lisa Schlanger, berättade att kaniner t.o.m. kan tillåta att man klämmer (ja klämmer) på en tass eller ett ben med flera (!) frakturer utan reaktion. En kanin som sitter stilla, rör sig onormalt eller trycker magen mot golvet (kan bero på kraftiga magsmärtor) är därför symptom som ska tas på allvar.

Kursen anordnades av Sveriges Kaninvälfärdsföreningen (SKVF), en ganska ung föreningen då den bildades i juni 2015. Föreningen är ideell och de vill värna om svenska tamkaniners välfärd och höja kaniners status som sällskapsdjur. De har en önskan om att alla kaniner ska få bo så stort och på en sådan yta så att de ges möjlighet att att utföra sina naturliga behov (du kan läsa mer på deras hemsida www.skvf.se ). Föreningen hade också valt att lägga sitt årsmöte i samband med dessa föreläsningar (smart drag för att få fler deltagare), vilket jag som medlem då deltog i.

Egentligen har jag väl inte så mycket tid till övers, men eftersom jag anser att föreningen behövs och vill stötta den så har jag numera en plats i valberedningen. Det innebär i korthet att jag ska hjälpa till att hitta lämpliga personer i föreningen som kan och vill ingå i styrelsen vid nästa årsmöte. Vill du också stötta föreningen så kan man bli medlem, man måste inte nödvändigtvis sitta i styrelsen ! 🙂