Detta är en del av en uppgift inom en kurs i hundens beteende på högskolenivå:

Vi har väl alla sett dem, bilderna på hundar som sitter mitt i ett kaos som bara timmar innan var någons prydliga hem. Bilderna förekommer exempelvis på sociala medier, ofta med en skämtsam kommentar till, eller i form av videoklipp. Sanningen bakom bilderna är mindre rolig. Det som skämtsamt visas upp är ofta resultatet av en individ med separationsångest som lämnats ensam hemma.

Separationsångest yttrar sig vanligen genom destruktiva beteenden, vokalisering, urinering eller defekering inomhus då hunden är ensam hemma (Appleby &Pluijmakers, 2004). Detta beteendeproblem har rapporterats förekomma oftare hos hanar än hos tikar, enligt samma källa. Hundar med separationsångest kan ofta även ha ett aggressionsrelaterat problem utöver separationsångesten (Appleby &Pluijmakers, 2004).

Genom att förstå hur sambandet mellan hunden och dess ägare påverkar ett eventuellt utvecklande av separationsångest kan man kanske förhindra uppkomsten genom att korrigera ogynnsamma relationer mellan hund och ägare föreslår Parthasarathy & Crowell-Davis (2006). Konok et al. (2015) utförde en internetbaserad undersökning på lite drygt 1500 tyska och ungerska hundägare och fann att hundägare som i högre grad undvek kontaktsökande beteenden från sin hund hade en ökad risk för att hunden skulle utveckla separationsångest. Hundar som visade tendenser till att vara neurotiska hade också en ökad risk att utveckla separationsångest, enligt samma studie.

Palestrini et el. (2010) utförde en videostudie där hundarna filmades under 20-60 minuter efter att ägaren hunden ensam hemma. Hundarna, som alla uppvisat tecken på separationångestrelaterade beteenden, visade sig spendera mest tid med att vokalisera och undersöka sin omgivning. De uppvisade även beteenden som flämtning, passivitet och destruktivt beteende. Hundar som inte led av separationsångest uppvisade passiva beteenden, sov eller vilade, största delen av tiden som de befann sig ensamma hemma enligt Scaglia et al. (2013). Utforskande eller utåtriktade beteenden så som lek, vokaliserande och rörelse visades i låg utsträckning, enligt samma studie.

Referenser:

Appleby, D.,Pluijmakers, J. 2004. Separation Anxiety In Dogs: The Function of Homeostasis in its Development and Treatment. Clinical Techniques in Small Animal Practice 4: 205-215

Konok, V., Kosztolányi, A., Rainer, W., Mutschler, B., Halsband, U., Miklósi, A. 2015. Influence of Owner’s Attachment Style and Personality on Their Dogs´(Canis familiaris) Separation- Related Disorders. PLoS ONE 10(2): e0118375.Doi:10,1371/journal.pone.0118375

Palestrini, C., Minero, M., Cannas, S., Rossi, E., Frank, D. 2010. Video analysis of dogs with separation-related behaviors. Applied Animal Behaviour Science 124:61-67

Parthasarathy, V., Crowell-Davis, S.L. 2006. Relationship between attatchment to owners an separation anxiety in pet dogs (Canis lupus familiaris). Journal of Veterinary Behavior 1:109-120

Scaglia, E., Cannas, S., Minero, M., Frank, D., Bassi, A., Palestrini, C. 2013. Video analysis of adult dogs when left home alone. Journal of Veterinary Behavior 8:412-417