Att hålla kanin och marsvin kan ju vara en bra idé, då kan man ju ha båda djurslagen utan att de tar upp så stor yta och de äter ju ändå samma saker. Supersmart idé – eller?

I själva verket finns det 3 mycket viktiga anledningar till varför det INTE är en bra idé att hålla kaniner och marsvin ihop. Vissa menar att man inte ens bör hålla dessa arter i samma rum/utrymme…

1. För det första så är kaniner och marsvin helt olika arter. Marsvinet tillhör gnagare och kaninen räknas som ett hardjur, vars matsmältningssystem är mest jämförbar med hästens! Att de tillhör olika arter innebär också att de “talar olika språk”. Därför har de inte så stort utbyte med varandra och mår helt klart bäst ihop med en kompis av sin egen art.

2. För det andra så förekommer det en väsentlig skaderisk i och med att kaniner tillåts gå ihop med marsvin. Kaniner har kraftiga bakben och kan faktiskt sparka och skada marsvinet. Om man dessutom har begränsat med resurser i buren, t.ex. ett gömställe eller en matskål med pellets så bäddar detta för extra konflikter.

3. För det tredje så kan faktiskt marsvinet bli sjukt av att bo ihop med en kanin. Kaniner kan naturligt ha en bakterie (Bordetella bronchiseptica) i sina luftvägar som orsakar lunginflammation hos marsvin. Har man otur och kanske inte heller upptäcker symptomen i tid så kan marsvinet avlida till följd.

Så kort sagt är kaniner och marsvin tillsammans en dålig idé. Både individerna och arterna vinner på att hållas med en artfrände.