Nu släpper vi bomben!

Jag har skrivit klart en bok om djursjukvård inriktad mot djurvårdare. Vilket betyder att den är skriven på ett språk som förhoppningsvis är lätt att förstå och framför allt på svenska!
Manuset har gått iväg för layout och sidsättning och planen är publicering och tryck detta årsmiley

Boken är tänkt att ge in
inblick i djursjukvården och det omväxlande och stimulerande yrket som
djurvårdare på en klinik. Genom att läsa boken ska man kunna förstå och lära
sig grunderna för yrket som djurvårdare inom djursjukvården i teorin. Förhoppningen
är även att kunna effektivisera introduktionen av ny personal till arbetet på
kliniken.

Boken riktar sig främst
till de elever som läser djurvård, eller närmare bestämt djursjukvård, på
gymnasienivå eller på någon av de eftergymnasiala utbildningarna. Boken kan
även användas som en introduktionsbok för den som precis börjat på eller
funderar att påbörja utbildningen till legitimerad djursjukskötare. Den kan
även användas som en introduktion till personal som redan arbetar eller ska
börja arbeta med eller inom djursjukvården, som exempelvis receptionist,
administration eller på annat sätt. Innehållet bör ses som en introduktion till
yrket som djurvårdare samt branschen i övrigt och är inte tänkt att täcka in
precis allt. Tanken är snarare att väcka intresse och lägga grunden för ett
fortsatt lärande. Ansvarsområden, arbetsuppgifter och rutiner skiljer sig åt
mellan olika kliniker. Likaså kan hur man går tillväga för att genomföra vissa
arbetsmoment kan skilja sig mellan kliniker och därför är upplärning på
arbetsplatsen fortfarande av yttersta vikt – så klart. smiley

Boken inriktar sig främst på
djurslagen hund och katt, dels för att kunna begränsa bokens omfång och dels
för att de är de vanligast förekommande inom smådjurssjukvården. Bilder och
exempel har dock hämtats från fler djurslag. Bokens innehåll är
baserad på fakta såväl som på egna erfarenheter från arbete inom
djursjukvården. Boken kommer även att ha en ordlista, som är
tänkt att kunna användas som ett enkelt och snabbt uppslagsverk då man vid
studier, praktik eller arbete stöter på nya ord. Tanken är att man snabbt ska
få en uppfattning om vad ordet har för betydelse, sedan söka mera information
på egen hand vid tillfälle.

Jag är dock inte ensam om denna skapelse, min medförfattare Stefan
Lindberg har ansvarat för avsnittet om farmakologi. Stefan fick sin
veterinärlegitimation 2012 och har drivit en egen klinik på Tierps landsbygd under fyra års tid. Han undervisar också på REAL-gymnasiet i Uppsala i deras kurs
”Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård”, där han ansvarar för D9
examinationen.

Är du intresserad av denna bok och vill få besked när den går att beställa? Maila till info@djurkonsultenzed.se